28.07.2018

Betoneerimistööd

  • Armatuuritööd
  • Monoliitsete betoon- ja raudbetoonkonstruktsioonide rajamine
  • Vundamentide ja hoonete ning rajatiste maa-aluste konstruktsioonide monteerimine
  • Hoonete ning rajatiste maa-pealsete konstruktsioonielementide, sealhulgas kolonnide, raamide, kandetalade, kandekonstruktsioonide, talade, plaatide, vööde, seinapaneelide ja vaheseinte monteerimine
  • Hoonete ja rajatiste konstruktsioonielementide ja piirdekonstruktsioonide monteerimine, tugevdamine ja demonteerimine
  • Tehnoloogiliste konstruktsioonide monteerimine, tugevdamine ja demonteerimine